Informatie bestellen

Wilt u uw cliënt of inwoner in contact brengen met het Kennisloket? Of is er behoefte aan meer informatie over het Kennisloket? Overhandig dan de folder Kennisloket of het visitekaartje.

Informatie delen

Deze informatie kunt u aan uw cliënten of inwoners meegeven of op de balie plaatsen:

  • Folder met meer informatie over het Kennisloket | Formaat A5
  • Visitekaartje met daarop het telefoonnummer en webadres van het Kennisloket | Formaat 6,5 x 6,5 cm

 Vul het formulier in

Het informatiemateriaal van het Kennisloket bestelt u kosteloos door onderstaand formulier digitaal in te vullen. 

Gegevens besteller

U ontvangt een berichtje op uw emailadres wanneer u de bestelling ongeveer kunt verwachten.

Bestelling

Welke materialen wilt u bestellen en hoeveel stuks?

Bezorgadres

Op welk adres kunnen we de bestelling laten bezorgen?