Privacy

U wilt er zeker van zijn dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan. Uw privacy vinden wij bij VGZ erg belangrijk. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en houden ons aan de daarvoor geldende wetten en regels. Juist omdat wij als zorgverzekeraar zulke persoonlijke informatie over u hebben. Op deze pagina leest u een samenvatting van ons privacybeleid.

Welke gegevens hebben wij van u?

Algemene gegevens

Toen u bij ons een verzekering heeft afgesloten heeft u deze gegevens aan ons doorgegeven. Deze gegevens hebben wij onder andere nodig om voor u uw zorgverzekering te regelen:

 

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw burgerservicenummer en klantnummer
 • Uw geboortedatum
 • Uw contactgegevens (zoals uw e-mailadres en/of uw telefoonnummer)
 • Uw bank- en betaalgegevens
 • Opgenomen gesprekken en transcripties hiervan
 • Notities van contactmomenten

Bijzondere gegevens
Van uw zorgverlener ontvangen wij gegevens over uw gezondheid. Bent u bijvoorbeeld bij uw tandarts, fysiotherapeut of medisch specialist geweest? Dan ontvangen wij hiervan een declaratie. Wij hebben een medisch adviseur die verantwoordelijk is voor de gegevens over uw gezondheid. Hij/zij zorgt ervoor dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan. Ook heeft hij/zij een geheimhoudingsplicht.

Wanneer delen wij uw gegevens?
Bij een wettelijke verplichting
Zo zijn wij verplicht om aan het CAK gegevens van wanbetalers door te geven. Soms delen we gegevens met uw gemeente. Bijvoorbeeld als wij u samen met uw gemeente kunnen helpen met betalingsverplichtingen.

Om uw zorgverzekering te regelen
Zo hoeft u geen verhuizing aan ons door te geven. Deze informatie krijgen wij van uw gemeente via de Basisregistratie Personen. Ook hoeft u zelf niet te declareren als u naar een gecontracteerde zorgverlener gaat. Dat regelt de gecontracteerde zorgverlener voor u. En u kunt korting krijgen via uw werkgever op uw zorgverzekering.

Bij gebruik van de Wet langdurige zorg (Wlz)
Maakt u gebruik van de Wet langdurige zorg? Dan sturen we uw declaratie door naar de zorgkantoren die uw declaratie kunnen verwerken. Een deel van uw vergoeding ontvangt u namelijk vanuit een andere wet. Krijgt u een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan krijgt ook de Sociale verzekeringsbank (SVB) uw gegevens van ons.

Voor onderzoeken
In een enkel geval vraagt bijvoorbeeld een Universitair Medisch Centrum persoonsgegevens bij ons op voor een wetenschappelijk onderzoek. Wij zorgen er altijd voor dat de gegevens die verstrekt en/of gepubliceerd worden niet tot een persoon herleidbaar zijn. We verkopen uw gegevens nooit.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?
We vinden het belangrijk dat uw gegevens goed beveiligd zijn. We kijken daarom regelmatig of onze maatregelen nog up-to-date zijn. Ook controleren verschillende toezichthouders onze veiligheidsmaatregelen. Ook de site die u nu bezoekt en gebruikt, is natuurlijk beveiligd. Personen die toegang hebben tot uw gegevens op de site, zijn gehouden aan de wetten en regels op privacygebied.

Waarom gebruiken wij cookies?
Wij verzamelen en analyseren de gegevens over uw bezoek aan deze website. Zo verbeteren we de site en passen deze aan uw gebruikswensen aan. Deze gegevens verzamelen we met cookies. Hierbij verzamelen wij geen persoonlijke gegevens. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van deze cookies? Dan kunt u in uw eigen browser 'cookies off' inschakelen.

Wat zijn uw rechten?
U heeft recht op:

 • Inzage van de gegevens die wij van u hebben
 • Rectificatie als wij uw gegevens verkeerd hebben verwerkt
 • Wissen van uw gegevens in bepaalde situaties
 • Beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u de digitale nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen
 • Overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens zodat u uw gegevens ook kunt doorsturen naar bijvoorbeeld een andere zorgverzekeraar
 • Bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens
 • Intrekken van uw toestemming

Bekijk ook

Vragen over ons privacybeleid?
Wilt u gebruikmaken van een van de bovenstaande mogelijkheden? Of heeft u vragen over ons privacybeleid? Dan kunt u ons een e-mail met uw verzoek of vraag sturen naar privacy@vgz.nl. U ontvangt binnen een maand een reactie op uw verzoek of vraag. Heeft u een andere vraag? Dan helpt onze klantenservice u graag.